JAK FUNKCJONUJE TEATR TAŃCA?


O funkcjonowaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, instytucji kultury samorządu województwa, rozmawiano podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Dyrektor placówki Iwona Pasińska omówiła najważniejsze inwestycje z ostatnich lat, zaprezentowała dokonania artystyczne i kulturalne zespołu w sezonie 2017/2018, a także przedstawiła plany na obecny rok. Wiele uwagi poświęcono m.in. sprawie budowy nowej siedziby dla PTT, na którą ma zostać zaadaptowana kamienica przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu. Po zdobyciu unijnej dotacji na ten cel i wsparciu z budżetu województwa, w 2018 r. rozpoczęły się prace budowlane, które jednak zerwano ze względu na problemy z wykonawcą. Obecnie wyłoniono nowego wykonawcę i po podpisaniu kontraktu przedsięwzięcie będzie kontynuowane.
Komisja podsumowała również najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne zrealizowane w Wielkopolsce w 2018 r., a także pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie regionu oraz w WPF.


Galeria zdjęć:

  • JAK FUNKCJONUJE TEATR TAŃCA?
pdf    drukuj    drukuj