Izabella 2019 – wydarzenia muzealne nagrodzone


Kapituła Konkursu Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2019”, odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ogłosiła laureatów konkursu. Nagrody główne Grand Prix wraz ze statuetkami Izabella trafiły do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

„Opieka nad śladami naszego dziedzictwa kulturowego to nie tylko wypełnianie zobowiązania wobec przeszłości. To konstruowanie mostu łączącego to, co nas zbudowało z tym, na czym warto budować swoją przyszłość” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

Regionalna uroczystość wręczenia nagrody istniejącej od 2003 roku zbiega się z Międzynarodowym Dniem Muzeów. Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z Fundacją Muzeów Wielkopolskich przy tym przedsięwzięciu. Ze względów epidemicznych w tym roku wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

W pięciu kategoriach konkursowych - działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i marketingowa oraz konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje - zgłoszono 58 propozycji z 31 wielkopolskich instytucji muzealnych.

Dodajmy, że na muzealnej mapie regionu ważne miejsce przypada placówkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego – łącznie z oddziałami jest ich 26.


NAGRODY

Kategoria I – działalność wystawiennicza

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
„Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”

NAGRODA PIERWSZA

- Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
„To są ostatnie dni naszego życia, dajemy więc znać o sobie – Kulmhof – początek Zagłady”

NAGRODA DRUGA

- Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
„Oni dla nas. My dla nich. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego”

NAGRODA TRZECIA

- Muzeum Narodowe w Poznaniu
„M jak mistrzowie. Kolekcja Irena Hochman Tadeusz MYSŁOWSKI”

WYRÓŻNIENIE

- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy
„Dla przyjemności i z konieczności. Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku”

- Muzeum Okręgowe w Lesznie
„Ach śpij kochanie… Leszczyńskie sypialnie w l. 1900 – 1956”

- Muzeum Uzbrojenia, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu
„Mundur polskich wojsk pancernych 1919-2019”

Kategoria II – działalność edukacyjna

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA
- Nie przyznano nagrody

NAGRODA PIERWSZA

- Muzeum Ziemi Rawickiej
„Nasza historia – nasza tożsamość”

NAGRODA DRUGA

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
„Obrazy z życia Powstańców”

NAGRODA TRZECIA

- Muzeum Ziemi Złotowskiej
„Wzory haftu krajeńskiego”

WYRÓŻNIENIE

- Muzeum Narodowe w Poznaniu
„Program edukacyjny Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu”

- Rezerwat Archeologiczny Genius loci, oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
„Geniusz Europy”

Kategoria III – działalność naukowa i wydawnicza

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
„Muradyny, żandary, siwki, podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce”

NAGRODA PIERWSZA

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
„Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach”

NAGRODA DRUGA
- Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

„Archiwum Igły, Turek w niemieckim planie okupacyjnym”
NAGRODA TRZECIA

Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
„Ty Bambrze!”

WYRÓŻNIENIE

- Muzeum Leśnictwa, oddział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
„Kulturowa wartość lasu”

- Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
„Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej”

- Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
„Nasz Monachijczyk. Życie i twórczość Stanisława hr. Szembeka 1849-1891”

- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy
„Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców”

Kategoria IV – działalność promocyjna i marketingowa

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA
- Nie przyznano nagrody

NAGRODA PIERWSZA

- Muzeum Okręgowe w Koninie
„Skarby Muzeum”

NAGRODA DRUGA

- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy
„Zespół Pałacowo-Parkowy. Album”

NAGRODA TRZECIA

- Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
„Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)”

WYRÓŻNIENIE

- Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance
„Legenda o Sarence”

- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
„Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami”

- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
„Marketingowy i promocyjny wymiar profilu MPPP w Gnieźnie na portalu społecznościowym Facebook”

Kategoria V – konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
„Modernizacja pawilonów, wystaw stałych i magazynów zbiorów wraz z konserwacją zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”

NAGRODA PIERWSZA

- Muzeum Okręgowe w Koninie
„Prezentacja etapowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prac badawczych na materiale kostnym słonia leśnego Paleoloxoden antiquus, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie”

NAGRODA DRUGA
- Nie przyznano nagrody

NAGRODA TRZECIA

- Muzeum Okręgowe w Lesznie
„Konserwacja kolekcji prac Wilhelma Ballarina”

WYRÓŻNIENIE

- Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
„Konserwacja dokumentów”. 

 

pdf    drukuj    drukuj