IV plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu


5 października 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS.

Podczas spotkania Rada podjęła uchwałę o powołaniu Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Główne zadania Zespołu to: stanowienie głosu doradczego dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, opiniowanie na wniosek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia, a także inicjowanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń w obszarze ochrony zdrowia dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Dyskutowano też nad problemem nierównego traktowania części obywateli RP w kontekście opłat za korzystanie z systemu płatnych autostrad na terytorium Polski. Zgodnie z wyliczeniami Business Centre Club dojazd z Poznania do stolicy jest ponad dwukrotnie droższy w porównaniu z innymi regionalnymi ośrodkami w Polsce. Przekłada się to na trudniejsze warunki funkcjonowania wielkopolskich przedsiębiorców, a także niższą atrakcyjność inwestycyjną regionu.

W sprawach bieżących złożony został wniosek Zarządu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przy Aquanet S.A, wyrażający zaniepokojenie projektem ustawy Prawo wodne z dnia 23 czerwca 2016 r. przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska. Obawy dotyczą zbyt dużego wzrostu cen wody i opłat za odprowadzanie ścieków. Wprowadzenie tej ustawy w życie może spowodować podniesienie kosztów funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu (rolnictwo, górnictwo), a co za tym idzie wzrost cen wielu towarów i usług.

Na koniec Pan Przewodniczący Marek Woźniak poinformował o kolejnym, grudniowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, na którym m.in. przyjęta zostanie uchwała w sprawie kolejności przewodniczenia w Radzie.


Galeria zdjęć:

  • IV plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • IV plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
  • IV plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
pdf    drukuj    drukuj