INWESTUJĄ W KULTURĘ W KONINIE


Sejmikowa Komisja Kultury zapoznała się 11 lipca podczas obrad z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz realizowanym przez tę placówkę projektem unijnym, tj. modernizacją Domu Kultury Oskard. Dyrektor CKiS Justyna Kałużyńska-Markocka przekazała radnym, że podstawowym celem przedsięwzięcia (koszt 17,5 mln zł, z czego niemal 12 mln zł z WRPO 2014+) jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, spełniającej obecne standardy stawiane instytucjom kultury. Goście Oskarda (widzowie, słuchacze, itp.) mają po remoncie korzystać ze zdobyczy XXI wieku: cyfrowego sprzętu, odpowiedniej akustyki, dodatkowego i nowoczesnego wyposażenia ułatwiającego odbiór multimedialnych treści. W efekcie do CKiS ma zaglądać więcej mieszkańców miasta i gości.

Komisja zaopiniowała również pozytywnie kilka propozycji zmian w tegorocznym budżecie regionu, przeznaczonym na kulturę.


Galeria zdjęć:

  • INWESTUJĄ W KULTURĘ W KONINIE
pdf    drukuj    drukuj