Innowacyjna firma. Wspieramy przedsiębiorców – spotkanie informacyjne w Kępnie


rejestracja na spotkanie informacyjneMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15 w Restauracji Kamiński w Kępnie (ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34, Kępno).

W spotkaniu weźmie udział, Pani Minister Andżelika Możdżanowska Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pan Minister Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas wystąpień Ministrów zostaną omówione m.in. filary rozwoju dla Polski:

 • Mieszkanie Plus
 • Dostępność Plus
 • rynek pracy
 • infrastruktura drogowa i sportowa

W trakcie spotkania odbędzie się również :

 1. Uroczyste podpisanie deklaracji Prosty Język - przyjazna administracja
 2. Prezentacja możliwości wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:

  -
  prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
  - przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna

 1. Prezentacja rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach zagranicznych

  - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną. Bezpieczna wymiana handlowa,
  - Możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Potencjalne rynki i kanały dystrybucji

 1. Prezentacja wsparcia dla firm z Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Ministerstwem Finansów, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kępnie.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-kepno

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

pdf    drukuj    drukuj