trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

  Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im.  Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

   

  Statut Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im.  Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3058/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im.  Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Informacja o przeprowadzanych konsultacjach zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/).

  Do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie zostały przesłane uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.