Informacja o terminie naboru JST do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”


6 marca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regulamin uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją
o naborze, który trwać będzie w dniach 13 – 19 marca 2020 r.:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-gospodarki_standardy-obslugi-inwestora-w-samorzadzie

Dodatkowych informacji udziela Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki UMWW: e-mail: coie@umww.pl, telefony: 61 626 62 62;
61 626 62 67, 61 626 62 65.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

pdf    drukuj    drukuj