trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

  Dotyczy: JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


  Szanowni Państwo.
  Uchylone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku,
  w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U.2015,poz.1867).

  Od bieżącego roku jednostki samorządu terytorialnego sporządzają roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, którą do dnia 31 marca każdego roku, przekazują właściwemu wojewodzie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (DZ.U.2015, poz.1916).

  Do ww. ustawy Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego  (Dz.U.2016, poz.2216), które określa wzór dokumentu zawierającego przedmiotową informację oraz sposób jej przekazywania właściwemu wojewodzie.  

  Ważne Linki:

  Ustawa o zdrowiu publicznym - pobierz

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach  z zakresu zdrowia publicznego - pobierz