Informacja o możliwości udziału mieszkańców Wielkopolski w debacie nt. Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok


Raport o stanie województwa wielkopolskiegoPrzedstawiamy Państwu Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok, którego konieczność opracowania wynika z art. 34a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Będzie on przedmiotem debaty w ramach sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 27 maja 2019 r. o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Raport przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z ww. ustawą, głos w debacie mogą zabrać mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 1 000 osób. Należy je złożyć najpóźniej w dniu 27 maja 2019 r. do godziny 9:00 w Kancelarii Sejmiku (sekretariat - piętro VIII, część A, pokój 846 tel.: 61 626 70 30), przy czym uwzględniony zostanie termin wpływu lub dostarczenia. Przewodniczący Sejmiku dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych zgłoszeń. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.


pdf    drukuj    drukuj