trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja Departamentu Sportu i Turystyki w sprawie małych grantów w roku 2023

  Informacja w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2023 - pobierz dokument

  • Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz dokument
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz dokument
  • Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami - pobierz dokument
  • Oświadczam o ubieganiu/nie ubieganiu w się w roku 2023 o wsparcie finansowe z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów - pobierz dokument
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz dokument

   

  1. Uchwała nr 5940 /2022 ZWW  w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów - pobierz dokument
  2. Oferta: Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJON w Suchym Lesie - pobierz dokument
    
  3. Uchwała nr 5941 /2022 ZWW  w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów - pobierz dokument
  4. Oferta: Klub Sportowy SOBIESKI Poznań - pobierz dokument
    
  5. Uchwała nr 5942 /2022 ZWW  w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów - pobierz dokument
  6. Oferta: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - pobierz dokument
    
  7. Uchwała nr 5943 /2022 ZWW  w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w trybie małych grantów - pobierz dokument
  8. Oferta: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pobierz dokument