Inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30)


Marszałek Marek Woźniak był gospodarzem inauguracyjnego posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) w nowej odsłonie, które odbyło się 17 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył również Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który z ramienia Zarządu Województwa odpowiada za kwestie gospodarcze.

Wielkopolska Rada Trzydziestu jest zespołem opiniotwórczo-doradczym, działającym przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców i Instytucji Otoczenia Biznesu. Rada zajmuje się  problematyką związaną z innowacyjnym rozwojem Wielkopolski, uwzględniając zarówno założenia strategiczne, potencjał naukowo-badawczy, jak i aktualne wydarzenia mogące mieć wpływ na konkurencyjny rozwój Wielkopolski.

Podczas posiedzenia Marszałek Marek Woźniak wręczył członkom Rady Akty Powołania. W czasie dyskusji zaprezentowano także nową formułę działalności WR 30, wynikającą z Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (III Program Strategiczny „Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu”), która określa wyzwania stojące przed IOB-ami: profesjonalizację ich usług oraz zwiększenie dostępności infrastruktury innowacyjnej w subregionach.

Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady, którego przewodniczącym został Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a wiceprzewodniczącymi Zuzanna Szczudlik, Prezes Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Leszek Kaszuba, Wiceprezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie.

Posiedzenie WR30 poświęcone zostało debacie nad przyszłością Wielkopolski, w kontekście prac nad nową Strategią dla Wielkopolski po 2020 roku, w tym wzmacniania marki Wielkopolski, która promuje najbardziej wartościowe działania podnoszące konkurencyjność regionu. Budowa silnej marki regionu pomoże w skutecznym jego  wspieraniu w skali globalnej i przyczyni się do realizacji „Scenariusza dynamicznego rozwoju Wielkopolski”, nakreślonego w ramach prowadzonego procesu foresightu regionalnego.


Galeria zdjęć:

  • Inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30)
  • Inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30)
  • Inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30)
pdf    drukuj    drukuj