Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.


28 lutego 2020r. spotkanie z Premierem Hesji Volkerem Bouffier otworzyło oficjalną wizytę Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka w tym Kraju Związkowym, w związku z Jubileuszem 20-lecia Partnerstwa. Strony podzieliły się refleksją na temat kwestii, które najbardziej absorbują społeczeństwa obu regionów w tej chwili. Podczas rozmowy dyskutowano o kondycji Unii Europejskiej i przyszłości Wspólnoty w kontekście targających nią wyzwań polityczno-gospodarczych, klimatycznych i migracyjnych oraz przyszłości polityki spójności w kontekście zbliżającego się Przewodnictwa Republiki Federalnej Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Głównym tematem był oczywiście bilans 20-lecia partnerskich relacji pomiędzy Hesją a Wielkopolską. Szefowie obu regionów wyrazili ubolewanie, że natłok obowiązków służbowych nie pozwala im na częstsze spotkania. Premier Bouffier podkreślił, że jako regiony powinniśmy być bliżej siebie nawzajem, bo bez względu na zmiany koniunktury politycznej w Europie, to właśnie poziom regionalny i lokalny współpracy pozostaje najbliżej siebie. Również dla Marszałka Woźniaka te kontakty regionalne są teraz kluczowe. Szefowie obu regionów podkreślili, iż ważne jest budowanie tzw. dobrych relacji międzyludzkich, zwłaszcza w kontekście współpracy młodzieży, dlatego z zadowoleniem powitają wszelkie inicjatywy wspomagające bezpośrednie kontakty młodych, będące alternatywą dla mediów społecznościowych. Tematem bieżących ustaleń była także nowa siedziba Biura Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska.

Kolejne spotkanie, z Lucią Puttrich Minister ds. Spraw Europejskich i Federalnych oraz Pełnomocnikiem Landu Hesja przy rządzie Federalnym RFN, w którym oprócz Pana Marszałka uczestniczyli również Henryk Szopiński, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Konsul Generalny RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak oraz Mark Weinmeister, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Heskiej Kancelarii Stanu oraz towarzyszące obu stronom delegacje, służyło omówieniu konkretnych propozycji współpracy. W kontekście kwestii związanych z rolnictwem w Hesji, Marszałek Wożniak podzielił się informacją
o działalności Wielkopolski w Kolacji Regionów Rolniczych, wyrażając aprobatę dla zapoznania Hesji z ww. inicjatywą. Zaproponował także staż dwóm przedstawicielom administracji Heskiej w Wielkopolsce w II poł. 2020 celem zacieśnienia współpracy w zakresie tematyki związanej
z polityką migracyjną. Strony wyraziły zainteresowanie także pogłębieniem współpracy młodzieży oraz współpracy na poziomie lokalnym.
Delegacje odwiedziły także nową siedzibę Instytutu Niemieckiego do Spraw Polskich, gdzie nowy Dyrektor Instytutu dr Peter Oliver Loew, w towarzystwie Nadburmistrza Darmstadt oraz współpracowników i analityków ds. niemiecko-polskich Instytutu, przedstawił obecne działania i plany Instytutu, prowadzone badania oraz tematy, którymi Instytut chciałby zając się w najbliższej przyszłości, również we współpracy z Wielkopolską. Wiele miejsca poświęcono budowaniu dobrych, przyjaznych relacji pomiędzy Polakami a Niemcami. Przewodniczący Szopiński przedstawił także historię Domu Polskiego w Zakrzewie oraz inicjatywę działania Centrum Idei Rodła. Przedstawiciele Instytutu w Darmstadt wyrazili podziw dla idei pielęgnowania pamięci Polaków, których losy splotły z terenami należącymi kiedyś do Niemiec. Dyrektor Loew podziękował także za dotychczasową współpracę
w zakresie tworzenia polskiej wersji wystawy „Ścieżki życia” opowiadającej o śladach polskich na terenach Frankfurtu nad Menem i okolic, na przestrzeni ostatnich 100 lat, która to wystawa prezentowana będzie podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu oraz na terenie Wielkopolski.
Z okazji 20-lecia Współpracy Hesja-Wielkopolska oraz przypadającą w tym czasie 210 rocznicą urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, wizyta delegacji Wielkopolski w Hesji zakończyła się prawdziwą ucztą muzyczną: specjalnym koncertem Jubileuszowym dla 900 osób w Teatrze Państwowym w Darmstadt w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej z udziałem wybitnego pianisty Rafała Blechacza, pod batutą Łukasza Borowicza. Koncert, który zakończył się owacjami na stojąco, pozwolił przywołać pamięć nie tylko o wspaniałych polskich kompozytorach emigracyjnych (oprócz Chopina prezentowane były utwory: Romana Palestera oraz Aleksandra Tansmana), ale także skłonił do refleksji i oceny dorobku minionego 20-lecia w relacjach wielkopolsko-heskich.

Zdjęcia: Filharmonia Poznańska

 


Galeria zdjęć:

  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
  • Inauguracja Jubileuszu 20-lecia Partnerstwa Wielkopolski i Hesji.
pdf    drukuj    drukuj