trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ILE NA WSPÓŁPRACĘ Z NGO W 2022 ROKU?

    Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na październikowym, prowadzonym w trybie stacjonarnym posiedzeniu, przyjęła projekt uchwały w sprawie programu współpracy województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Z dokumentu wynika, że łącznie na współpracę z NGO w przyszłym roku województwo zarezerwowało kwotę 12 mln zł, a w programach wieloletnich to kwota wzrasta do 22 mln zł. Wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych tego programu. Jak poinformowała przedstawicielka Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW, do urzędu wpłynęło łącznie 15 uwag z trzech organizacji pozarządowych, z czego 6 (dotyczących np. ekonomii społecznej czy przeciwdziałania marnowaniu żywności) zaopiniowano pozytywnie.

    Radni ponadto poparli propozycje korekty w wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwalenia statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.


    Galeria zdjęć: