trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek przekaże przeszło 66,4 mln zł na budowę węzła Grunwaldzka

  *19 grudnia 2019 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Marszałka Marka Woźniaka, wybrał do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pozakonkursowy Miasta Poznań pt. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.*

  Całkowita wartość projektu wynosi 97 691 755,83 zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 66 411 826,81 zł. Partnerami Projektu są Powiat Poznański oraz Gmina Komorniki.

  „Bardzo mi zależało, aby ten projekt został zrealizowany. To pozwoli usunąć „wąskie gardło” na wjeździe do miasta Poznania od strony Plewisk. Cieszę się, że miastu udało się dopełnić formalności związane z projektem”, podkreśla Marszałek Woźniak.

  Środki otrzymane z EFRR umożliwią Miastu Poznań realizację projektu, którego przedmiotem jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (ZWP) "Grunwaldzka", umożliwiającego dogodną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochodu) na publiczny zbiorowy: autobus, kolej, rower, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Poznań - Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt obejmuje budowę lub przebudowę m.in. wiaduktu kolejowego nad ul. Grunwaldzką, dróg dojazdowych do ZWP wraz z przebudową skrzyżowań, ciągów rowerowo-pieszych, parkingów P&R i B&R, energooszczędnego oświetlenia, przystanków autobusowych i kolejowo-autobusowych, montaż elementów systemu informacji pasażerskiej, budynku poczekalni wraz z sanitariatem oraz elementów małej architektury. Projekt obejmuje również działania związane z promocją zrównoważonego transportu miejskiego.

  Projekt wynika z potrzeby poprawy funkcjonowania transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób.
  Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 481 mln zł.

  Więcej informacji na temat Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl


  Galeria zdjęć: