GOSPODARKA RUSZA W ŚWIAT


Jak funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów? W jaki sposób „kojarzy się” firmy zainteresowane wymianą handlową między Wielkopolską a rynkami zagranicznymi? Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce wejść na takie rynki? Jakie firmy i na jakie targi jeżdżą w ramach organizowanych przez Urząd Marszałkowski wizyt? Odpowiedzi na te pytania szukali radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Podczas jej marcowego posiedzenia zapoznali się z informacją na temat internacjonalizacji wielkopolskiej gospodarki.
Ponadto członkowie komisji omówili informację na temat współpracy województwa z zagranicą w 2016 roku (dowiadując się m.in., że najbardziej aktywne obszary tej kooperacji to gospodarka, rolnictwo i obszary wiejskie, dziedzictwo kulinarne) oraz zaopiniowali projekt planu tej współpracy na rok 2017. Zaakceptowali też propozycję uchwały sejmiku dotyczącą treści listu intencyjnego o współpracy Wielkopolski z ukraińskim obwodem czernihowskim.
Radni zapoznali się również z projektem „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”, a także zaopiniowali propozycje zmian w budżecie i regionalnej WPF.


Galeria zdjęć:

  • GOSPODARKA RUSZA W ŚWIAT
pdf    drukuj    drukuj