trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gmina Kleszczewo z dofinansowaniem unijnym z WRPO 2014+ na rewitalizację miejscowości Komorniki i Nagradowice

    *Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wójtem Gminy Kleszczewa Bogdanem Kemnitzem umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją przestrzeni na terenie miejscowości Komorniki i Nagradowice.*

    - To bardzo ciekawy projekt, który z pewnością zmieni jakość życia mieszkańców gminy Kleszczewo. Taki właśnie cel przyświeca projektom rewitalizacyjnym w regionie, które dofinansowujemy w ramach konkursu unijnego „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Niektóre z nich są jeszcze w trakcie realizacji, inne są już zakończone i niewątpliwie przyniosą dobre rezultaty – mówi Marszałek Woźniak.
    Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 4 mln zł Gminie Kleszczewo na projekt pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Pomagam" oraz z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną ”EMA”.
    Inwestycje, które zaplanowano w ramach projektu wpisują się w zakres działań ujętych w Programie Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo. - Będzie to między innymi modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach, budowa świetlicy wiejskiej w Nagradowicach, rekultywacja stawu w Komornikach i zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia oraz rewitalizacja parku w Komornikach – mówi Wójt Kemnitz. - Bardzo liczę na to, że inwestycje te szczęśliwie sfinalizujemy i będą one dobrze służyć mieszkańcom naszej gminy.


    Galeria zdjęć: