GDZIE PODPATRZEĆ EDUKACJĘ?


Podczas posiedzenia, które odbyło się 9 stycznia, radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku dotyczących budżetu województwa na 2019 rok, a także wieloletniej prognozy finansowej regionu.
Członkowie komisji omówili też i zaakceptowali plan jej prac na najbliższe dwanaście miesięcy. Zaproponowano m.in., by radni odbyli wizytę studyjną w Finlandii, której system edukacyjny często przywoływany jest jako wzorcowy. Komisja ma się zapoznać m.in. z funkcjonowanie fińskich odpowiedników naszych ośrodków doskonalenia nauczycieli, a więc instytucji, których działalność nadzoruje samorząd województwa.


Galeria zdjęć:

  • GDZIE PODPATRZEĆ EDUKACJĘ?
pdf    drukuj    drukuj