GDZIE MAK, A GDZIE KONOPIE?


Podczas marcowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w Wielkopolsce w 2019 roku. Dlaczego samorząd województwa zajmuje się tym tematem? Taki obowiązek nakłada na sejmik ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale jednym z warunków wydania takiej zgody jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w uchwale sejmiku. Producent może wtedy legalnie prowadzić działalność, a samorządy i ministerstwo mają, ze względu na zagrożenie narkomanią, wiedzę o tym, ile i jakich upraw znajduje się na danym terenie.

Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.


Galeria zdjęć:

  • GDZIE MAK, A GDZIE KONOPIE?
pdf    drukuj    drukuj