trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek podsumowuje WRPO: Szansę na rozwój wykorzystaliśmy dobrze!

  *W środę 14 maja odbyła się gala podsumowująca realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody i wyróżnienia beneficjentom WRPO oraz laureatom konkursu dziennikarskiego.*

  O wykorzystaniu przez Wielkopolskę szansy jaką był unijny budżet na lata 2007-2013, w tym w szczególności WRPO, mówił w swym wystąpieniu Marszałek Woźniak: Rozpoczynając realizację WRPO mogliśmy zacząć realizować wizję rozwoju regionu. Te lata były latami pełnymi pracy. Ale sprostaliśmy zadaniu! Wielkopolska była jednym z liderów w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych, za co zostaliśmy nagrodzeni dodatkową pulą pieniędzy w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania.

  Ale dziś najważniejsze jest podziękowanie dla wszystkich beneficjentów: samorządów, firm, organizacji pozarządowych i wielu innych. Znakomicie – my, Wielkopolanie – zrealizowaliśmy zadanie.

  Chciałbym podziękować też Członkom Zarządu Województwa Wielkopolskiego, którzy wspólnie ze mną podejmowali decyzje. Także pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu czy instytucjom pośredniczącym. Słowem: każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do sukcesu! Dziś Wielkopolska jest regionem, który wypiękniał, wzmocnił swój potencjał rozwojowy. Szansę na rozwój wykorzystaliśmy dobrze!

  Jak duże znaczenie dla regionu miała realizacja WRPO świadczyć mogą także liczby. W ramach wykorzystania dotacji z Programu możliwa była realizacja około 2100 projektów, których łączna wartość sięga 9,4 mld zł, a kwota dofinasowania 5,2 mld zł. Wielkopolska jest także liderem w wykorzystywaniu zwrotnych instrumentów finansowych. W ramach Inicjatywy JEREMIE podpisano ponad 5200 umów z przedsiębiorcami. Pozwoliło to im na uzyskanie łącznego wsparcia w postaci kredytów i pożyczek o wartości przewyższającej 1,4 mld zł.

  W trakcie gali Marszałek Woźniak wręczył nagrody i wyróżnienia w konkursie beneficjentów WRPO – „Gwiazdy Wielkopolskie”. W konkursie przyznano jedną nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe dla najlepszych projektów w kategoriach: Nowoczesna infrastruktura, Przyjazne środowisko, Profesjonalna ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz Atrakcja turystyczna i kulturalna.

  Nagrodę główną przyznano spółce Warter za realizację projektu „Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda”. Projekt został również najwyżej oceniony w kategorii „Przyjazne środowisko”. Inwestycję zlokalizowano w Fabryce Tektury w Tarnowskim Młynie w gminie Tarnówka (powiat złotowski), a jej przedmiotem było wybudowanie Małej Elektrowni Wodnej na stopniu Tarnowski Młyn o mocy 0,5 MW. Statuetkę w imieniu spółki odebrał dyrektor Henryk Bednarek.

  W kategorii „Nowoczesna infrastruktura” przyznano nagrodę dla Powiatu Pilskiego za projekt „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”. Przedsięwzięcie zakładało kompleksową przebudowę ciągu dróg powiatowych od Ujścia do Rudy. Dzięki inwestycji zdecydowanie poprawiło się skomunikowanie pięciu gmin w powiecie: gminy Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Kaczory i Ujście.

  Laureatem kategorii „Profesjonalna ochrona zdrowia i opieka społeczna” został projekt „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” zrealizowany przez Powiat Gostyński. Inwestycja obejmowała remont oraz doposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Rozbudowano i zmodernizowano sale operacyjne i zabiegowe wraz z pracownią mammograficzną.

  W kategorii „Atrakcja turystyczna i kulturalna” Kapituła Konkursu przyznała nagrodę za projekt Stowarzyszenia Wielkopolan Bona Fide „Festiwal Polish Guitar Academy”. Polegał on na organizacji recitali, koncertów kameralnych, happeningów, warsztatów, koncertów dla rodzin z dziećmi, koncertów plenerowych. Festiwal był realizowany jednocześnie w kilkunastu miastach w Wielkopolsce. Jednym z wydarzeń zrealizowanych w ramach festiwalu był happening gitarowy przed poznańskim Ratuszem, podczas którego wspólnie zagrało 250 gitarzystów.

  Ponadto, w związku z jednakową liczbą głosów oddanych na dwa projekty w kategoriach Nowoczesna infrastruktura i Atrakcja turystyczna i kulturalna, skutkujących przeprowadzeniem ponownego głosowania wśród najwyżej punktowanych inwestycji, członkowie Kapituły postanowili przyznać dodatkowe wyróżnienie dla Powiatu Ostrzeszowskiego za projekt „Przebudowa ciągu drogowego: nr 5577P Międzybórz – Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica Myślniewska – Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla Góra – Słupia” (kategoria Nowoczesna infrastruktura) oraz dla Powiatu poznańskiego za projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” (kategoria Atrakcja turystyczna i kulturalna).

  Kapituła postanowiła przyznać również dodatkowe wyróżnienia samorządom najbardziej aktywnym w podregionach Wielkopolski, pod względem liczby projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013. Głównym kryterium oceny stanowiła liczba umów podpisanych przez samorządy w ramach WRPO 2007-2013, w podziale na podregiony. Dodatkowe kryterium stanowiła łączna wartość pozyskanego dofinansowania.

  Na podstawie tych kryteriów postanowiono wyróżnić: Miasto Kalisz, Gminę Miejską Turek, Powiat Kościański, Gminę Piła, Gminę Swarzędz i Miasto Poznań. Dodatkowo przyznano wyróżnienie miastu Leszno, czwartym w Wielkopolsce pod względem liczby inwestycji zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013, drugim w podregionie leszczyńskim, przy czym łączna wartość pozyskanego przez Leszno dofinansowania przewyższa inwestycje Powiatu Kościańskiego.

  Marszałek Marek Woźniak wręczył również nagrody dziennikarzom – laureatom Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 10 lat w Unii Europejskiej”. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 7000 zł przyznano Mirosławowi Wlekłemu, autorowi artykułu pt. „Najlepsze bryki są z Gostynia”, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” (Duży Format), za świetnie napisaną rodzinną sagę i wybitny warsztat dziennikarski. Laureatem drugiego miejsca i zdobywcą nagrody w wysokości 5000 zł został Stanisław Zasada, autor reportażu pt. „Bartek idzie do pracy”, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej – Poznań”. Tekst ten to wzruszającą opowieść o osobach niepełnosprawnych, które dzięki pracy przekonały się, że są „takie same jak inni” – napisało w uzasadnieniu do swego werdyktu Jury. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł przyznano Krzysztofowi Sadowskiemu, autorowi materiału pt. „To był przełom”, wyemitowanego w Radiu Merkury, za opowiedzenie ciekawej historii przedstawiającej możliwości wykorzystania nowoczesnego sprzętu ułatwiającego życie niewidomym dzieciom.
  Gospodarzem spotkania był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, któremu towarzyszył Wicemarszałek  Mateusz Klemenski. Galę poprowadził Tomasz Kammel. Wśród gości pojawili się posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz samorządowych, beneficjenci WRPO, a także przedstawiciele świata kultury i nauki. Na zakończenie gali odbył się koncert Ani Dąbrowskiej z zespołem.

   


  Galeria zdjęć: