trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gala projektów Hackathon Partnerstwa Odry w ramach Gremium Doradczego Zamku Trebnitz

    1 grudnia br. nastąpiło oficjalnie podsumowanie rezultatów projektu „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem przeciwko pandemii” realizowanego przez Wielkopolskę  w ramach finansowego zadania publicznego w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pn.: „Dyplomacja publiczna 2021”. Prezentacja dwóch, gotowych do wdrożenia zwycięskich projektów (Mój e-Wnuczek oraz Polsko-Niemieckie Dni Kultury Młodzieżowej – KulturellSwitch), odbyła się w obecności partnerów projektowych: Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia Jobsta-Hinricha Ubbelohde, a przedstawicieli Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania oraz Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań. Oprócz zwycięzców konkursu, wśród gości spotkania w formule on-line byli także polscy i niemieccy przedstawiciele Gremium Doradczego Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, którego Wicemarszałek Jankowiak jest od kilku lat stałym członkiem.

    Sekretarz Stanu Ubbelohde podziękował Dyrektorowi Stowarzyszenia Dariusowi Müllerowi, Pełnomocnikowi ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę oraz Koordynatorce Pełnomocnika Pani Magdalenie Antoniewicz, za ich obszerną prezentację na temat rocznej pracy Stowarzyszenia wraz przedstawieniem planów na I poł. 2022 r. W ramach posiedzenia Gremium Doradczego, strony dokonały także ogólnego przeglądu stanu współpracy Wielkopolska-Brandeburgia. Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak odniósł się również do bieżacej sytuacji w województwie, determinującej kształt międzynarodowych relacji tj. do sutuacji pandemicznej, wraz z przyjętym w tej sprawie stanowiskiem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz kwestiami budżetu województwa i stopnia realizacji funduszy UE w nowej perspektywie. W kontekście współpracy z Brandenburgią podkreślił rolę wszytkich partnerów projektowych Hackathonu Partnertwa Odry, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwziecia, zaś w odnieseniu do Stowarzyszenia Zamek Trebnitz, wskazał na wagę jego aktywności w przestrzenii poza-administracyjnej, budującej aktywnośc społeczeństwa obywatelskiego. 

    Podsumowania efektu wdrożenia projektów hackathonowych dokonał lider hackathonowy dr Jakub Jasiczak Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zwracajac uwagę także na wartości dodane projektu, takie jak: nowatorskie dostoswanie koncepcji hackathonu do wyzwań społecznych, nowe sposoby konstruowania pomysłów i wyzwań w obszarze współpracy międzynarodowej oraz promowanie nowego modelu współpracy: urzędu marszałkowskiego ze srodowiskiem akademickim i biznesem, przy wdrazaniu innowacyjnych pomysłow.

    Więcej o projekcie na stronie www.hackathon-oder.eu 


    Galeria zdjęć: