FINANSOWE DECYZJE


Jako że było to pierwsze po niemal trzymiesięcznej przerwie posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej (odbyło się 15 maja w trybie zdalnym), członkowie tego gremium musieli zaopiniować sporo zmian w tegorocznym budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także kilkanaście projektów uchwał związanych przede wszystkim z przekazaniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Wszystkie propozycje (choć nie wszystkie jednogłośnie) zostały zaopiniowane pozytywnie. Dłuższa dyskusja wywiązała się wokół pomysłu wykupienia za około 4 mln zł od Banku Gospodarstwa Krajowego akcji Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (większościowym akcjonariuszem tej spółki już teraz jest województwo wielkopolskie). Po wymianie argumentów większość radnych poparła to rozwiązanie, odrzucając wniosek Zbigniewa Czerwińskiego z PiS, by w związku ze spodziewanym w związku z pandemią obniżeniem dochodów budżetu województwa zrezygnować na razie ze wspomnianego nabycia akcji.
Inna z zaopiniowanych przez komisję decyzji dotyczy przeniesienia z rezerwy budżetowej 2 mln zł na uruchomienie pilotażowego programu „Deszczówka”. Chodzi o retencjonowanie i wykorzystywanie do nawodnień wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego. Jak poinformował wicemarszałek Krzysztof Grabowski, po przyjęciu przez sejmik uchwały w tej sprawie ogłoszony zostanie konkurs ofert, a wyłonieni w nim beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie do 70 proc. kosztów budowy deszczownic na przykład przy szkołach.


Galeria zdjęć:

  • FINANSOWE DECYZJE
pdf    drukuj    drukuj