trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ekologicznie na stole

    Informacja na temat rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce oraz żywa dyskusja wokół tego tematu zdominowały czerwcowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z przekazanych radnym informacji wynika, że w naszym regionie istnieje około pół tysiąca gospodarstw ekologicznych. To niewiele, zważywszy na skalę rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce i na fakt, że w całym kraju takich gospodarstw funkcjonuje kilkanaście tysięcy. A i tak Polsce daleko w tej dziedzinie do najlepszych - europejski rynek produktów ekologicznych szacowany jest na ponad 14 miliardów euro, polski zaś na zaledwie 30 milionów euro.

    Podczas debaty podkreślano, że konieczne jest z jednej strony odpowiednie wsparcie i zachęty dla produkujących żywność ekologiczną, z drugiej zaś strony - podjęcie działań na rzecz wzrostu świadomości prośrodowiskowej. Radni sygnalizowali zwłaszcza konieczność polepszenia systemu edukacji i informacji, skierowanej tak do rolników, jak i do konsumentów. Mówiono między innymi o braku wiedzy choćby na temat tego, gdzie można kupić żywność wyprodukowaną przez gospodarstwa ekologiczne.

    Komisja zapoznała się również z informacją Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW na temat nowego Programu Operacyjnego "Ryby", który jest okazją do skorzystania z unijnego wsparcia na terenach związanych z gospodarką rybacką.