EKOLOGICZNE NGO DOSTANĄ WSPARCIE?


Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sejmiku postuluje, by program współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi objął też inicjatywy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.
Radni dyskutowali na ten temat podczas posiedzenia 23 lipca. Kwestia ta – jak podkreślono – została wywołana licznymi zapytaniami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (m.in. alarmy antysmogowe, szkoły, uniwersytety III wieku, ogrody działkowe, organizacje harcerskie) o możliwość wsparcia finansowego ich działań proekologicznych, edukacji ekologicznej, walki ze smogiem, gospodarowania odpadami itp.
Samorząd województwa od lat – na podstawie przyjmowanego przez sejmik co roku programu – współpracuje w różnych dziedzinach z NGO-sami, przekazując pieniądze na ich działania. Teraz radni chcą, by ta kooperacja objęła również wspomniane obszary. We wniosku skierowanym do zarządu województwa komisja postuluje, by na te współpracę w 2019 roku przeznaczyć przynajmniej 200 tysięcy złotych.


Galeria zdjęć:

  • EKOLOGICZNE NGO DOSTANĄ WSPARCIE?
pdf    drukuj    drukuj