Inwestujemy w szkoły przyszłości z WRPO


15 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów powiatu złotowskiego oraz gmin Tarnowo Podgórne, Gołuchów i Kostrzyn, dotyczące inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Ryszard Goławski - Starosta Złotowski, Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów oraz Szymon Matysek – Burmistrz Gminy Kostrzyn.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 16 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) na realizację czterech projektów o łącznej wartości ponad 34 mln zł. „Projekty są rozproszone terytorialnie. Dotyczą północnej, południowej i centralnej Wielkopolski. Wszystkie otrzymały wsparcie z WRPO 2014+ na podobnym poziomie tj. blisko 4 mln zł i spełniają warunki dofinansowania, które są ściśle określone przez Komisję Europejską” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Zaplanowane przez lokalne samorządy inwestycje mają na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej, poprawę warunków nauki, zwiększenie dostępu do nauki i wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczą one Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu w powiecie złotowskim, Szkoły Podstawowej w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne, Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi w gminie Gołuchów oraz Szkoły Podstawowej w Kostrzynie. Docelowo z tych placówek korzystać będzie blisko 900 osób rocznie.

Starosta Złotowski Ryszard Goławski zaznaczył, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jastrowiu jest jedyną takiego rodzaju szkołą w powiecie złotowskim. Sala sportowa, która powstanie, przeznaczona będzie do zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. Będzie pełnić również rolę hali widowiskowej. Wójt Tadeusz Czajka zaznaczył, że to pierwsze w historii dofinansowanie ze środków UE, które gmina Tarnowo Podgórne otrzymała na projekt związany z infrastrukturą edukacyjną. W jego ramach nastąpi rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lusowie. Powstanie nowe skrzydło budynku, w którym zafunkcjonuje m.in. 12 sal lekcyjnych, biblioteka i stołówka. Z kolei gmina Gołuchowo zrealizuje projekt wart ponad 11 mln zł. Zbudowany zostanie nowy obiekt dla Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w którym powstanie część edukacyjna i sportowa z nową salą sportową, boiskiem oraz salą do ćwiczeń korekcyjnych i terapii pedagogicznej. Natomiast gmina Kostrzyn rozbuduje w ramach projektu istniejącą Szkołę Podstawową w Kostrzynie, która wzbogaci się o nowy, dwukondygnacyjny budynek o powierzchni całkowitej blisko 2000 m2. „Powstania sala sportowa naszych marzeń. Przystosowana będzie do prowadzenia ćwiczeń w trzech niezależnych grupach, boiska treningowe do koszykówki, siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne” – podkreślił Burmistrz Szymon Matysek.

Prezentacje projektów znajdują się w załącznikach.

W ramach konkursów dotyczących Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty o łącznej kwocie wsparcia na poziomie około 110 milionów złotych, w tym projekty z Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji opiewające na kwotę dofinansowania w wysokości blisko 4 milionów złotych.
Więcej informacji na temat Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.


Galeria zdjęć:

  • Inwestujemy w szkoły przyszłości z WRPO
  • Inwestujemy w szkoły przyszłości z WRPO
  • Inwestujemy w szkoły przyszłości z WRPO

pdf    drukuj    drukuj