trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy piękniej eksponowane. Nowy obiekt za 28 mln zł otwarty

  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 7 października br. oficjalnie wzbogaciło się o nowoczesny budynek. Obiekt powstał z dofinansowaniem środków WRPO 2014+. Współgospodarz piątkowej uroczystości - Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” pracownikom muzeum. W wydarzeniu uczestniczyli Wojciech Polak, Prymas Polski oraz Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski.

  Marek Woźniak podkreślił, że był to nasz najważniejszy, a jednocześnie najtrudniejszy projekt do realizacji z uwagi na przestrzeń, która stanowi krajobraz chroniony. Nowy budynek Muzeum dobrze wkomponował się w historyczne otoczenie i przypomniał, że właśnie tu na Lednicy możemy zobaczyć, jak wyglądała Polska Piastów.  – To miejsce daje możliwość i skłania do spojrzenia w przeszłość - powiedział. 

  Marszałek pochwalił się i podzielił informacją, o tym że wydatkowanie środków unijnych przez Wielkopolskę znalazło uznanie Komisji Europejskiej nie tylko w minionej perspektywie finansowej. – Kilka dni temu, jako jedni z pierwszych zakończyliśmy negocjacje naszego regionalnego programu na nową perspektywę 2021-2027. Z tej puli środków Marszałek obiecał dofinansowanie realizacji trzeciego etapu prac w muzeum – w zamierzeniach jest modernizacja obiektów folwarcznych. Wspomniał także o planach współprowadzenia placówki na Lednicy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z samorządem wojewódzkim i podkreślił, że fakt ten nada Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rangę muzeum narodowego o charakterze siedziby królewskiej – podobnie jak Wawel i Zamek Królewski w Warszawie.

  Profesor Andrzej M. Wyrwa, Dyrektor Muzeum nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, ale via skype zaprosił do odwiedzania obiektu i życzył wszystkim: - Niech się dobrze dzieje.

  Podczas piątkowej uroczystości Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” wyróżniono: Joannę Maciaszczyk, Annę Marmurowicz, Bartosza Gadzińskiego, Bernadetę Pasternak oraz Sebastiana Pecynę. 
  Najwyższe regionalne odznaczenie zostało przyznane „za oddaną pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, wypełnianie obowiązków służbowych z najwyższą starannością, wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie w działania służące promocji i rozwojowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, sumienne prowadzenie inwestycji, szczególnie projektu rozbudowy infrastruktury - zwieńczonego otwarciem nowego budynku Muzeum”.

  Warto wspomnieć, że atrakcją muzeum jest posadzony przy obiekcie dąb, który jest genetyczną kopią najstarszego polskiego dębu, dębu Chrobrego, jego materiał genetyczny ukształtował się ok. 1200 roku.

  Całkowita wartość projektu „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” to blisko 28 mln zł. Inwestycja w większości – 14,5 mln zł - została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie z marszałkowskich funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+ to  prawie 13 mln zł, a środki własne muzeum stanowią 600 tys. zł.  
  W ramach projektu powstał obiekt posiadający nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, sale edukacyjne, kinowe, ekspozycyjne i konferencyjne. Nie zabrakło  pomieszczeń magazynowych oraz technicznych. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych i niewidzących.   

  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest marszałkowską instytucją kultury. Jej zadaniem jest  gromadzenie, pielęgnowanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy o pierwszych Piastach i historycznych początkach państwa polskiego, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu. Muzeum to także bogate ekspozycje na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi wielkopolskiej od II połowy XIX wieku do lat 30. XX w.

  W skład placówki wchodzą następujące oddziały: Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim, Rezerwat Archeologiczny – Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, Rezerwat Archeologiczny – Gród w Grzybowie  oraz Wielkopolski Park Etnograficzny.
  W latach 2007 - 2022 na zadania inwestycyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego trafiło łącznie blisko 21 mln  zł.

   


  Galeria zdjęć: