DYSKUSJA O INŻYNIERACH


– Czy młodzież po skończeniu nauki w szkole umie posługiwać się suwmiarką? Czy kształcenie zawodowe w Wielkopolsce jest prowadzone na odpowiednim poziomie? Jak najlepiej przygotować kandydatów do podjęcia pierwszej pracy? – zastanawiali się radni podczas marcowych obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Okazją do dyskusji o umiejętnościach młodych inżynierów i absolwentów szkół branżowych była wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Poznania, m.in. z Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zadeklarowali oni zorganizowanie zajęć w szkołach, które pomogłyby lepiej przygotować młodzież do podjęcia pierwszej pracy. Współpracę w tym zakresie mogłyby też podjąć centra wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego, utworzone kilkanaście miesięcy temu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilka propozycji zmian w tegorocznym budżecie regionu oraz WPF.


Galeria zdjęć:

  • DYSKUSJA O INŻYNIERACH
pdf    drukuj    drukuj