DYSKUSJA O INTERPELACJACH


12 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Rewizyjnej zaprezentowano informację na temat sposobu oraz terminowości udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych województwa, składane od początku VI kadencji sejmiku. Pisma trafiają najpierw do przewodniczącego sejmiku, później do marszałka województwa, następnie do Departamentu Organizacyjnego i kadr oraz departamentów merytorycznych UMWW, które przygotowują konkretną odpowiedź. Okazuje się, że do Kancelarii Sejmiku wpływa około 10 interpelacji miesięcznie. Zdecydowana większość z nich załatwiana jest w terminie 14 dni, a tylko w kilkunastu przypadkach czas ten był dłuższy, m.in. ze względu na konieczność przygotowania przez urzędników szerszych analiz lub wyszukiwania informacji w archiwum.
Komisja zapoznała się także z regulaminami i dokumentami, których zapisy mają zapobiegać korupcji wśród urzędników oraz przyjęła plan swojej pracy na 2020 rok.


Galeria zdjęć:

  • DYSKUSJA O INTERPELACJACH
pdf    drukuj    drukuj