DRZWI OTWARTE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


We wtorek 17 grudnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zapraszają przedstawicieli III sektora na Drzwi Otwarte dla organizacji pozarządowych.

W programie między innymi:
- zapowiedzi otwartych konkursów ofert na 2014 rok finansowanych przez Samorząd Województwa
  Wielkopolskiego oraz innych form współpracy połączone z doradztwem w ich temacie, 
- podsumowanie działań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji,
- prezentacja sylwetek uczestników konkursu „Barwy Wolontariatu" połączona z wręczeniem wyróżnień.
- spotkania warsztatowe.

W przestrzeni wystawienniczej przewidziano również miejsce dla organizacji pozarządowych, które statutowo zajmują się pośredniczeniem w wymianie informacji między Samorządem Województwa a pozostałymi NGO.

Czas i miejsce:
Wtorek 17 grudnia 2013 roku
Godzina 10:00
Sala Sesyjna WUW
Al. Niepodległości 16/18

Informacje udzialne są pod adresem e-mail: pawel.michalowski@umww.pl lub telefonicznie: 61 626 6712

pdf    drukuj    drukuj