DROGOWE OPŁATY


Jak wygląda system pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku tras podlegających województwu? Informację na ten temat przedstawił 17 stycznia radnym z sejmikowej Komisji Budżetowej dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński. Wyjaśnił, jakie są widełki cen za zajęcie metra kwadratowego drogi, chodnika lub pobocza za dzień w przypadku prowadzonych prac lub za rok w przypadku umieszczenia infrastruktury technicznej. Porównano też stawki obowiązujące w Wielkopolsce i w ościennych województwach.
Komisja zapoznała się również z informacją o programach naprawczych w podległych samorządowi samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, zwracając uwagę przede wszystkim na te elementy, które mogą mieć najistotniejsze znaczenie dla majątku i budżetu województwa.
Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali propozycje zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz przyjęli sprawozdanie z ubiegłorocznych prac komisji.


Galeria zdjęć:

  • DROGOWE OPŁATY
pdf    drukuj    drukuj