Dotyczy: otwartego naboru Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokume


INFORMACJA

Departament Zdrowia uprzejmie informuje, że Komisja powołana Uchwałą nr 1473/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015r. dokonała oceny zgłoszeń, które zostały potencjalnych Partnerów w otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Decyzją komisji 11 podmiotów z 13 zgłoszonych zostało wybranych na Partnerów.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 marca br. podjął uchwałę w sprawie wyboru Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego przez Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. dokonując wyboru na Partnerów 11 podmiotów:

1) Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.
2) Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
3) Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie
4) Szpital w Śremie Sp. z o.o.
5) Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
6) Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
7) Szpital Średzki Sp. z o.o.
8) Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
9) Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.
10) Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
11) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce

pdf    drukuj    drukuj