DOKĄD SIĘGA METROPOLIA?


Jak daleko mają sięgać granice obszaru metropolii wokół Poznania? – zastanawiali się radni podczas marcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki. Okazją do dyskusji na ten temat był projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”, który zaprezentowali członkom komisji przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
Zgodnie z przyjętymi wstępnie założeniami, poznański obszar metropolitalny ma objąć 45 okolicznych gmin, sięgając m.in. Wągrowca i Rogoźna na północy, Śremu i Środy na południu, czy innych miast – oddalonych od stolicy Wielkopolski o około 50 kilometrów. Projekt „Planu...” zawiera m.in. wizję rozwoju tego obszaru, uwarunkowania komunikacyjne, priorytety i cele polityki przestrzennej, a także obszary chronione.
Ponadto radni zapoznali się z informacją na temat stanu internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) wielkopolskiej gospodarki, a także omówili (przyjęty tego dnia przez sejmik na nadzwyczajnej sesji) projekt stanowiska w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła.


Galeria zdjęć:

  • DOKĄD SIĘGA METROPOLIA?
pdf    drukuj    drukuj