trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dofinansowanie rozwoju infrastruktury sportowej i turystycznej

  *Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 12 marca uchwały zatwierdzające listy rankingowe, zgodnie z którymi przyznawane będzie dofinansowanie dla zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) oraz infrastruktury turystycznej.*

  W naborze wniosków na zadania inwestycyjne z zakresu lekkoatletyki wpłynęło 20 wniosków. Zainteresowanych dofinansowaniem było 16 jednostek samorządowych, z czego 14 otrzymało propozycję dofinansowania, zgodną z przedstawioną w załączniku do uchwały na 1977/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku.

  W 2016 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego obrał kierunek na rozwój infrastruktury służącej najsilniejszej w regionie dyscyplinie – lekkiej atletyce, która stanowi także podstawę do uprawiania innych sportów. W ciągu 4 lat funkcjonowania Programu Lekkoatletycznego, dofinansowano 20 zadań za łączną kwotę 4 mln zł.

  Z kolei wsparcie na realizację inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej wyniesie blisko 450 tys. zł. Dotacje otrzyma 8 samorządów, realizujących 10 zadań o łącznej wartości wynoszącej ponad 900 tys. zł.

  Uchwałą nr 1978/2020 z dnia 12 marca br. Zarząd Województwa wielkopolskiego przyjął listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku. Wybór był trudny, bowiem w wyniku przeprowadzonego naboru, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły 23 projekty, zgłoszone przez 20 samorządów.

  Wśród wybranych przez Zarząd Województwa inwestycji prym wiodą zadania związane z infrastrukturą rowerową - jest ich siedem. To efekt zmieniających się trendów społecznych. Dla wielu rower jest bowiem doskonałym sposobem na zadbanie o zdrowie, przemieszczanie się (alternatywa dla samochodu czy transportu zbiorowego) i poznawanie regionu. We wcześniejszych latach dominowała z kolei infrastruktura służąca „wodniakom”.

  Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 5 lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego finansowo wsparł 43 zadania, których wartość przekroczyła 2,2 mln zł. Zaś same dotacje wyniosły blisko 1 mln zł.

  Listy rankingowe w załączniku.