trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dodatkowe prawie 14 mln zł z funduszy europejskich dla Wielkopolski za pomoc uchodźcom z Ukrainy

  Wicemarszałek Wojciech Jankowiak właśnie aneksował umowę, związaną z zakupem pociągów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-2020, dzięki czemu do Samorządu Województwa Wielkopolskiego powrócą ogromne pieniądze.  

  W lutym 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego odebrał ostatni z pięciu zamówionych nowoczesnych pojazdów pięcioczłonowych Pesa Elf II w ramach realizowanego projektu unijnego zatytułowanego „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Zakup tych najnowszej generacji elektrycznych zespołów trakcyjnych 48WEb został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIŚ na lata 2014-2020 (działanie 5.2 „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”). Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 127,5 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 48,75 mln zł. 

  Ponieważ Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako beneficjent POIŚ 2014-2020, na szeroką skalę zaangażował się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy m.in. poprzez organizację transportu i liczne ulgi w dostępie do przewozów kolejowych, zwiększono nam poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych z 50 proc. do 64 proc. na zakup pociągów dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W efekcie podpisany właśnie przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka aneks zwiększa dofinansowanie projektu z 48,75 mln zł do 62,40 mln zł. A to oznacza, że zmniejszył się prawie o 14 mln zł wkład własny finansowany z budżetu samorządowej Wielkopolski. 

  – Mieszkankom i mieszkańcom ogarniętej straszliwą rosyjską napaścią, sąsiadującej z Polską Ukrainy, w tym dzieciom, kobietom i starcom, pomagaliśmy jako Wielkopolanie z potrzeby serca, biorąc też pod uwagę własne doświadczenia wojenne. Bo pamiętajmy, że nigdzie w Polsce okupacja hitlerowska z lat 1939-1945 nie była tak dokuczliwa i okrutna, jak właśnie w Wielkopolsce – powiedział Wojciech Jankowiak. – Nasze pociągi wiozły uchodźców z granicy, jedna ich część wysiadała w Krakowie, kolejna w Katowicach, Opolu, czy Wrocławiu, a następni docierali do Poznania. Dlatego cieszy mnie decyzja instytucji zarządzającej unijnym Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, dzięki której do naszego budżetu powróci 13,65 mln zł. Środki te zostaną bowiem przeznaczone na kolejne inwestycje służące mieszkańcom Wielkopolski – podkreśla Wicemarszałek. 

   

   


  Galeria zdjęć: