DOCHODÓW MNIEJ O 200 MILIONÓW?


Jak wyglądają wpływy do budżetu województwa z podatków PIT i CIT po trzech miesiącach pandemii COVID-19? Co z zadłużeniem regionu i z dalszą emisją obligacji? Jakie korekty w zaplanowano w finansach, by zbilansować budżet województwa? To część pytań, na które szukali odpowiedzi radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, która obradowała w sposób zdalny 19 czerwca.
Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska poinformowała członków komisji, że według wstępnych szacunków wpływy do budżetu regionu z podatków PIT i CIT będą niższe od planowanych o około 200 mln zł. Stąd konieczność wykonania korekt w planie dochodów i wydatków na 2020 rok oraz w WPF. Do budżetu wprowadzone zostaną pieniądze z tzw. nadwyżki w 2019 roku (65 mln zł), 79 mln zł na zakup pociągów z PESY przesunięto na 2021 rok, wprowadzono też cięcia i oszczędności w wydatkach majątkowych budżetu (dotąd około 18 mln zł). Trwają też rozmowy na temat dodatkowej emisji obligacji oraz analizy związane z zaplanowanymi w 2020 roku inwestycjami.
Dlatego komisja zaopiniowała pozytywnie sporo zmian w tegorocznym budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także – przed sesją absolutoryjną – poparła projekt uchwały sejmiku w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu za 2019 rok.


Galeria zdjęć:

  • DOCHODÓW MNIEJ O 200 MILIONÓW?
pdf    drukuj    drukuj