Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski


30 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z Prezesem Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden Klausem Reppem, któremu towarzyszyła delegacja złożona z przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden. Spotkanie stanowiące pożegnanie odchodzącego na emeryturę Prezesa Reppa stanowiło doskonałą okazję do podsumowania wieloletnich owocnych kontaktów samorządów Hesji i Wielkopolski w dziedzinie kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy obu Izb.
Marzena Wodzińska rozpoczęła rozmowy od przywołania ostatnich przykładów dobrych kontaktów obydwu regionalnych samorządów oraz izb rzemieślniczych, w tym m.in. wizyty Prezesa Reppa w 2017 roku oraz wizyty młodzieży z Hesji, która przyjechała wówczas do Wielkopolski na praktyki w zawodach rzemieślniczych. Gratulując Prezesowi imponującego dorobku zawodowego Członek Zarządu podkreśliła, że w czasie pełnienia swojej funkcji Prezes Repp zbudował prawdziwe i żywe partnerstwo, przyczyniając się do tworzenia nacechowanych empatią, trwałych kontaktów między Hesją a Wielkopolską.
Jak zauważył Prezes Repp, współpraca obu Izb mogła się rozwijać m.in. dzięki podpisaniu umowy o partnerskiej współpracy między Krajem Związkowym Hesja a Województwem Wielkopolskim w 2000 roku. Dodał, że we współpracy zawsze najważniejsi byli ludzie oraz zrozumienie potrzeb ich regionów.
Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że należy dalej realizować programy wymiany uczniów zawodów rzemieślniczych, by wyrównywać poziom ich kompetencji. Przy tym jednak, jak wskazała Marzena Wodzińska należy także wspierać ideę wymian nauczycieli zawodu i podnoszenia ich kwalifikacji. Powinno się to przełożyć na konkretny rezultat współpracy w postaci wspólnego projektu wymiany dofinansowanego z zewnętrznych, na przykład unijnych środków.
Podjęte podczas dyskusji tematy dotyczące przyszłej współpracy powrócą zapewne podczas wrześniowej wizyty nowego Prezesa Izby w Wiesbaden w Wielkopolsce.

Klaus Repp piastował stanowisko Prezesa Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden nieprzerwanie od 2009 roku. W latach 2004 do 2009 był jej Wiceprezesem oraz przewodniczącym Komisji Wspierania Rzemiosła w Izbie.
Izba Rzemieślnicza w Wiesbaden jako korporacja prawa publicznego reprezentuje interesy 25.000 przedsiębiorstw w okręgu, zatrudniających prawie 115 tys. pracowników i 9 tys. uczniów zawodu.


Galeria zdjęć:

  • Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski
  • Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski
  • Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski
  • Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski
  • Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski
  • Dobra współpraca izb rzemieślniczych z Hesji i Wielkopolski
pdf    drukuj    drukuj