trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DŁUG WOJEWÓDZTWA NIŻSZY O 190 MILIONÓW

  27 września podczas sesji sejmiku radni zaakceptowali zmiany w budżecie województwa, które pozwolą zmniejszyć m.in. o 190 mln zł deficyt w regionalnej kasie.

  W efekcie dług województwa na koniec 2021 roku będzie wynosił około 406 mln zł, choć początkowo poziom zadłużenia oszacowano na niemal 600 mln zł. Dlaczego? Jak wyjaśniała w trakcie obrad poszczególnych komisji sejmiku skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, samorząd regionu zrezygnuje w tym roku z zaciągania planowanego na 150 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przewidywanej emisji 40 mln zł obligacji.

  To efekt kilku czynników, między innymi znacznie większych niż zakładane wpływów z podatku CIT (w skali roku skorygowano ten wskaźnik, zapisując dodatkowe 175 mln zł dochodów do budżetu), a także niewykonania niektórych z zaplanowanych wydatków majątkowych (na prawie 90 mln zł).

  Zanim radni przegłosowali te zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, zapoznali się też z informacją o wykonaniu planu dochodów i wydatków za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku.

  ***

  Sejmik przyjął również uchwałę w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  To uszczegółowienie obowiązującego od bieżącej kadencji ustawowego zapisu, który daje odpowiednio licznej grupie obywateli posiadających prawo wybierania do sejmiku możliwość wniesienia pod jego obrady własnego projektu uchwały. Przyjęte 27 września przepisy określają, że z zamiarem przedstawienia projektu może wyjść grupa przynajmniej 10 mieszkańców województwa, a by wszedł on pod obrady sejmiku, musi zostać poparty podpisami przynajmniej 1000 osób (posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego). Uchwała precyzuje też m.in. formalne wymogi, jakie muszą spełniać składane projekty, a także zasady promocji takich obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.


  Galeria zdjęć: