DLA WSI I MAŁYCH MIAST


Podczas sesji sejmiku, która odbyła się 13 lipca, punktem obrad, który wzbudził najwięcej emocji, był wybór nowego członka zarządu województwa, w miejsce Marzeny Wodzińskiej, której rezygnację sejmik przyjął na czerwcowej sesji. Po gorącej dyskusji między przedstawicielami koalicji rządzącej a opozycyjnym PiS, ostatecznie za powołaniem na to stanowisko zaproponowanej przez marszałka Marka Woźniaka Pauliny Stochniałek w tajnym głosowaniu było 23 radnych, przy 10 przeciw.
Sejmik podsumował także realizację samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz uchwalił nowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. To bardzo pozytywnie odbierane w lokalnych społecznościach przedsięwzięcie objęło dotąd swoim zasięgiem już ponad 2100 wielkopolskich sołectw. W wersji programu na kolejne lata wprowadzono kilka zmian, m.in. sejmik zaakceptował propozycję Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by ze wsparcia mogły skorzystać także małe miasta, liczące do 5000 mieszkańców.
Radni podjęli również uchwałę, na mocy której województwo będzie mogło (po raz pierwszy na rynku zagranicznym) zaciągnąć wieloletni ramowy kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Na zakończenie ostatnich przed wakacyjną przerwa obrad sejmik zapoznał się z przedstawioną przez marszałka Marka Woźniaka informacją o działaniach, które zostały podjęte przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w związku z epidemią COVID-19.


Galeria zdjęć:

  • DLA WSI I MAŁYCH MIAST
  • DLA WSI I MAŁYCH MIAST
pdf    drukuj    drukuj