DEBATA O STANIE WOJEWÓDZTWA


Kilka godzin debatowali radni podczas czerwcowej, odbywającej się nadal w zaostrzonym reżimie sanitarnym, sesji sejmiku. Okazją do dłuższej dyskusji było przedstawienie przez zarząd województwa raportu o stanie regionu i debata nad tym dokumentem, a także uchwały dotyczące: wotum zaufania dla zarządu, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa.
Raport o stanie województwa zaprezentował radnym marszałek Marek Woźniak, który podkreślił, że Wielkopolska jest dobrze rozwijającym się regionem, charakteryzującym się m.in. niskim bezrobociem, wysokim stopniem przedsiębiorczości, dobrą współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi. Podczas dyskusji nad tym dokumentem radni zwracali uwagę na kilka kwestii. Przewodniczący klubu KO Henryk Szopiński stwierdził, że najbardziej cieszy fakt, iż Wielkopolska jest liderem wśród województw pod względem liczby inwestycji w tzw. zieloną energię (zwłaszcza fotowoltaikę). Radny Przemysław Ajchler dodał, że warto byłoby rozszerzyć współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, która pozwoliłaby rozwinąć sektor biogazowni w Wielkopolsce, wykorzystujący potencjał naszego rolnictwa. Z kolei szef klubu PiS w sejmiku Zbigniew Czerwiński zauważył m.in., że w dokumencie zabrakło analizy, jak rozwijają się poszczególne subregiony (poziom ich PKB, porównanie z Poznaniem itp.) oraz szerszego omówienia sytuacji w służbie zdrowia.
Ostatecznie za udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania zagłosowało 25 radnych, a 9 było przeciw. Podobnie wyglądały wyniki dwóch kolejnych głosowań: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu województwa w 2019 roku oraz udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium. Tutaj głosów „za” było też 25, a „przeciw” - 8.
Wcześniej szczegółowe dane na temat ubiegłorocznego budżetu zaprezentowała radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, odczytano też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioski Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. Pozytywne opinie (poza PiS) zaprezentowali też przedstawiciele sejmikowych klubów.
Ponadto radni zaakceptowali szereg zmian w tegorocznym budżecie województwa i WPF. Najwięcej dyskusji było wokół przekazania 2 mln zł dotacji dla szpitala w Pile. Ostatecznie sejmik zgodził się na przekazanie tej kwoty na remont tamtejszego oddziału chemioterapii z zastrzeżeniem, że najpierw powinien zostać podpisany aneks do wcześniejszego porozumienia, zawartego przed laty przez samorządy województwa, powiatu pilskiego i miasta Piła, pilski szpital oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Podczas czerwcowej sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia złożonej przez Marzenę Wodzińską rezygnacji i zwolnienia jej z pełnienia obowiązków członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


Galeria zdjęć:

  • DEBATA O STANIE WOJEWÓDZTWA
pdf    drukuj    drukuj