DAROWIZNY I DZIERŻAWY


Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca, sejmikowa Komisja Gospodarki zajęła się zaopiniowaniem projektów uchwał sejmiku dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie darowizn nieruchomości na rzecz samorządów oraz na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym. Radni dopytywali o okoliczności wynajmu terenów w Kowanówku, które są wykorzystywane na postawienie tam garaży przez osoby prywatne. Pytali, dlaczego mimo prób nie udało się sprzedać tej nieruchomości, jaka jest wartość tych gruntów, jaką przewiduje się stawkę czynszu. Mimo tych wątpliwości, komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie propozycje uchwał.


Galeria zdjęć:

  • DAROWIZNY I DZIERŻAWY
pdf    drukuj    drukuj