CZAS SZKOLNYCH ZAWODOWCÓW


Radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki na posiedzeniu w dniu 16 września zapoznali się z realizowanym przez Politechnikę Poznańską unijnym projektem pn. „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Przystępując do tego projektu stworzyliśmy ankiety, dzięki którym chcieliśmy dowiedzieć się, czego pracodawcy oczekują od absolwentów. Ale nie tylko hasłowo, że potrzebny jest murarz, tynkarz czy informatyk, lecz szczegółowo opisując ich kompetencje. Teraz kształcenie zawodowe zmierza właśnie w takim kierunku – wyjaśniał radnym dr Marek Goliński z Politechniki Poznańskiej.

Do projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” zgłosiło się ponad 6,9 tys. uczniów i 140 firm oferujących 250 praktyk i staży. W Pile i Poznaniu przygotowano specjalne laboratoria dla sześciu kluczowych zawodów technicznych: mechatronika, informatyka, logistyka, handlowca, ekonomisty i technika organizacji reklamy. Kształcenie modułowe umożliwi równoległą realizację treści zawodowych teoretycznych i praktycznych, a część zajęć prowadzona jest metodą e-learningu.

Radni pozytywnie zaopiniowali również informację dotyczącą wykonania budżetu województwa za pierwsze półrocze 2013 roku, a także kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej regionu.

pdf    drukuj    drukuj