CYFROWO NIE TYLKO ZAWODOWCY


Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 oraz Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji tych dwóch projektów zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia 15 września. Informację o tych przedsięwzięciach samorządu województwa, finansowanych z WRPO 2014+, przedstawiła Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.
Opisywany wielokrotnie pierwszy z projektów, jak podkreślił przewodniczący komisji Filip Kaczmarek, wyjątkowo „wstrzelił się” w potrzeby regionalnej oświaty związane z nauczaniem zdalnym. Przypomnijmy, że to wielowątkowe przedsięwzięcie obejmuje zakupy sprzętu dla szkół (m.in. prawie 900 tabletów i 400 laptopów), szkolenia dla pedagogów, szereg projektów edukacyjnych dla uczniów.
Z kolei drugi projekt dotyczy 80 szkół i tysięcy uczniów objętych stażami zawodowymi, dodatkowymi zajęciami w trzech świetnie wyposażonych laboratoriach, doradztwem zawodowym.
Komisja ponadto zapoznała się z przebiegiem wykonania wojewódzkich finansów w I półroczu oraz pozytywnie zaopiniowała projekty zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.


Galeria zdjęć:

  • CYFROWO NIE TYLKO ZAWODOWCY
pdf    drukuj    drukuj