trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zmiany w WRPO 2014+: Są pieniądze od Marszałka na walkę z koronawirusem

  *„Przygotowujemy zbiorcze zakupy, głównie środków ochrony osobistej, bo te są najbardziej oczekiwane, dla wszystkich wielkopolskich szpitali. Będziemy się też starali zakupić respiratory. Szpitale biorące bezpośrednio udział w zwalczaniu epidemii będą też otrzymywać indywidualne wsparcie”, mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.*

  Wybuch epidemii COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prowadzone działania, głównie w szpitalach Wielkopolski, mające zminimalizować skutki przebiegu epidemii, wymuszają konieczność zagwarantowania przede wszystkim niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej, co skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym tych jednostek. Część placówek ochrony zdrowia nie posiada wystarczających zasobów lokalowych i ludzkich do realizacji niniejszych badań, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

  Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, po konsultacjach z KE i szybkim wyrażeniu przez nią zgody na przesunięcia środków w ramach WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26 marca decyzję o zmianach w WRPO 2014+, które skutkują natychmiastowymi przesunięciem ok. 63 mln zł środków unijnych na następujące projekty zdrowotne:
  1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu).
  Projekt będzie polegał na zakupie niezbędnego sprzętu oraz/lub przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych w związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej wraz z pracami remontowo-budowlanymi związanymi np. z adaptacją pomieszczeń, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

  2. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

  Dofinansowanie z EFS wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu).
  Projekt zakresem rzeczowym obejmuje zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na cele walki z chorobą COVID-19, wynagrodzenie personelu, w tym w szczególności medycznego, odczynników i materiałów medycznych, badań, testów oraz innych zakupów bieżących zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez szpitale, placówki lecznicze oraz inne jednostki działające na terenie województwa wielkopolskiego.
  Obydwa projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Zakresy projektów określono na podstawie zgłoszonych potrzeb przez podmioty lecznicze. Aktualnie prowadzone są konsultacje z placówkami ochrony zdrowia, mające na celu określenie priorytetowych obszarów wsparcia, w celu zapewnienia największej skuteczności podejmowanych działań.
  Beneficjentem obydwu projektów (realizowanych w trybie pozakonkursowym) jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast realizatorami będą bezpośrednio placówki medyczne podejmujące działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii wirusa COVID-19. Obydwa projekty rozpoczną się w kwietniu i czas ich realizacji to koniec 2020 roku.

  ZWW podjął również decyzję o przekazaniu 2,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego.

  Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
  1. Wykonanie oznaczeń w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wśród osób poddanych kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wśród pracowników medycznych szpitali klinicznych zgodnie z rekomendacjami WHO.
  2. Uzupełnienie sprzętu medycznego laboratorium diagnostycznego dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2.
  3. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  4. Uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla szpitala w związku z zwalczeniem COVID 19.

  Projekt zakłada wykonanie ok. 2 tysięcy testów, przy czym jednostkowy koszt badania oszacowano na 400 złotych. Daje to w skali miesiąca kwotę 800 tysięcy złotych na koszty bezpośrednie związane z realizacją oznaczeń.

  Niezmiernie istotne są także środki ochrony osobistej dla szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpitale te przejęły dużą część zakresu świadczeń medycznych z jednostek wyłączonych z bieżącego funkcjonowania, na rzecz leczenia pacjentów z COVID-19. Skutkuje to ogromnym obciążeniem tych jednostek i koniecznością zagwarantowania niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej.

  Dadajmy, że z myślą o tym, by lekarze mogli skutecznie walczyć z epidemią COVID-19, podjęliśmy decyzję o przekazaniu po 300 tysięcy złotych dla naszych wojewódzkich szpitali w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie, z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe, czyli w sumie 1 mln 200 tysięcy złotych. To wsparcie finansowe kierujemy do naszych placówek zdrowia z myślą o zabezpieczeniu bieżącej ochrony osobistej personelu medycznego. Z kolei naszemu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu pomożemy w zakupie aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych, przekazując 80 tysięcy złotych, co zwiększy przepustowość wykonywania testów na koronawirusa.

  Natomiast 100 tysięcy złotych zrezerwy kryzysowej wesprze Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w działaniach, prowadzonych w związku z tworzeniem zestawu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Instytut ma już gotowy prototyp, teraz czas na jego upowszechnienie. Obecnie dopinane są kwestie jak najszybszego uruchomienia produkcji. Wiąże się to z wydatkami z tytułu walidacji zestawu i jego optymalizacji do powszechnego użytku w laboratoriach diagnostycznych. Dzięki wsparciu finansowemu dostępność do testów znacząco wzrośnie, co jest głównym zaleceniem WHO.

  WRPO 2014 2020 wers. kwiecień 2020

   


  Galeria zdjęć: