CO ZAKONTRAKTUJE WIELKOPOLSKI NFZ?


Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała dyskusja na temat kontraktowania świadczeń medycznych przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Dyrektor tej placówki Agnieszka Pachciarz omówiła m.in.: budżet NFZ, zasady prowadzonych konkursów na opiekę zdrowotną, stawki wynagrodzeń za świadczenia medyczne. Dyskutowano także o projekcie ministerstwa zdrowia, wprowadzającym sieć szpitali i o związanych z tym zagrożeniach dla czterech marszałkowskich placówek (głównie szpitala w Kowanówku), które prawdopodobnie nie znajdą się w projektowanej sieci i będą ubiegały się o pieniądze NFZ w ramach konkursów ofert.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekty zmian w tegorocznym budżecie regionu oraz w WPF, a także wskazała kandydatów sejmiku do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.


Galeria zdjęć:

  • CO ZAKONTRAKTUJE WIELKOPOLSKI NFZ?
pdf    drukuj    drukuj