CO PLANUJE KOMISJA EDUKACJI?


Obradująca 11 grudnia sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki przyjęła podczas posiedzenia m.in. plan swojej pracy na 2020 rok. Co zaplanowano? Radni chcą się przyjrzeć funkcjonowaniu marszałkowskich placówek oświatowych. W marcu 2020 roku zamierzają odwiedzić Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na ulicy Mostowej w Poznaniu. W kwietniu 2020 roku z kolei, przy okazji analizy programów wspierających naukę w regionie, komisja zaplanowała wyjazd do siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Plan pracy na 2020 rok uzupełniają też tradycyjne punkty: podsumowanie inwestycji w placówkach oświatowych, analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach, informacja o stypendiach dla uczniów i studentów.
Radni pozytywnie zaopiniowali też projekty budżetu województwa na 2020 rok i WPF oraz poparli propozycje zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.


Galeria zdjęć:

  • CO PLANUJE KOMISJA EDUKACJI?
pdf    drukuj    drukuj