trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Co dalej z orlikami”?

    Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 14 kwietnia 2011 r.

    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku, na mocy której kolejne dwie gminy dostaną pomoc finansową od województwa na budowę „orlików”. To najprawdopodobniej ostatnie w tym roku samorządy z Wielkopolski, które przystąpią do rządowo-samorządowego programu. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja nad formą kontynuacji programu. Część radnych argumentowała, że w przypadku braku zgłoszeń gmin, które nie mają jeszcze „orlików”, pomoc należy kierować do tych miejscowości, które chcą inwestować w kolejne boiska, a funkcjonujące na ich terenie „orliki” są dobrze wykorzystywane. Inni członkowie komisji podnosili, że należałoby pomyśleć nad modyfikacją programu, by mniejsze gminy mogły budować tańsze i skromniejsze obiekty sportowe.
    Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2010” oraz projekty uchwał sejmiku, modyfikujących zasady przyznawania stypendiów i nagród sportowych województwa, w tym dla osób niepełnosprawnych.
    Komisja zaakceptowała ponadto przyznanie przez województwo pieniędzy dla wielkopolskich gmin na budowę i remonty obiektów sportowych (m.in. na szlaki wodne i rowerowe oraz kolejne inwestycje na stoku narciarskim w Chodzieży).