CIEPLEJSZE SZKOŁY


Kończy się proces termomodernizacji budynków szkolnych należących do placówek podległych samorządowi województwa. Mówiono o tym podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Opiniując (pozytywnie) projekty zmian w budżecie województwa, radni podkreślali, że na początku obecnej kadencji założono przeprowadzenie termomodernizacji w samorządowych szkołach i to przedsięwzięcie zostało już zrealizowane w prawie wszystkich placówkach.
Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku dotyczący zmiany nazwy Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych w Koninie na Medyczną Szkołę Policealną (jak uzasadniano, w konińskim środowisku ta placówka od lat nazywana jest „medykiem”).
Komisja zapoznała się ponadto ze wstępnymi projektami programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi – na przyszły rok oraz wieloletnim.


Galeria zdjęć:

  • CIEPLEJSZE SZKOŁY
pdf    drukuj    drukuj