trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne.

  Kto może wziąć udział?

  Uczestnikami konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem oraz konkursu tarcia chrzanu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech poniższych warunków:

  1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1179 ze zm.);
  2. działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281);
  3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

   

  Zasady uczestnictwa

  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  1. konkurs tarcia chrzanu,
  2. konkurs na potrawę z chrzanu lub z chrzanem.

  Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu, poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 i/lub nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu (poniżej do pobrania).

  Dokumenty można składać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne;
  2. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   al. Niepodległości 34
   61-714 Poznań

  Na kopercie należy dopisać: Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne;

  1. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

   

  Nabór zgłoszeń trwa do 4 marca 2024 r.

  WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić się na jedną lub na obydwie kategorie konkursowe.

   

  Przebieg konkursu

  Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24 marca 2024 r. w Sali Sportowej w Chrzanie (województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Żerków).

  Komisja, o której mowa w § 3 Regulaminu oceni przedmiot Konkursu w dwóch kategoriach:

  1. w przypadku konkursu tarcia chrzanu - wagę utartego chrzanu,
  2. w przypadku konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem – przygotowaną potrawę.

  Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu Finału Konkursu.

  W przypadku potrawy z chrzanem lub z chrzanu ocenie poddany zostanie sposób prezentacji potrawy, w tym: wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania oraz walory smakowe i zapachowe.

   

  UWAGA:

  1. Konkurs tarcia chrzanu będzie odbywać się na miejscu, podczas finału Konkursu.
  2. W przypadku konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem należy dostarczyć w dniu Finału Konkursu gotową potrawę.

   

  Nagrody

  Kapituła konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz do 20 wyróżnionych uczestników w każdej z dwóch kategorii.

  Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

   

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!