CHCĄ KOREKTY W BUDŻECIE


Zaopiniowaniem projektu budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu zajmowała się podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.
Po dyskusji radni (3 głosami za, przy 3 wstrzymujących się) postanowili wystąpić do zarządu województwa o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu poprawki polegającej na przeznaczeniu 600 tys. zł (kosztem wydatków zaplanowanych na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury oraz Teatr Nowy w Poznaniu) na program „Mama wraca do pracy”. Miałby on polegać na angażowaniu do asystowania osobom starszym pań, które chcą wrócić do pracy, godząc to jednocześnie z opieką nad dzieckiem. Jak argumentował radny Zbigniew Czerwiński, który już podczas listopadowej sesji sejmiku zgłaszał tę poprawkę, zachętą do takiej propozycji są efekty wcześniej zainicjowanego przez komisję programu „Razem skuteczniej”.
Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała projekt WPF, natomiast (wobec równego rozkładu głosów za i przeciw) nie wydała opinii w sprawie projektu budżetu na 2020 rok.
Ponadto radni przyjęli plan pracy komisji na kolejne dwanaście miesięcy.


Galeria zdjęć:

  • CHCĄ KOREKTY W BUDŻECIE
pdf    drukuj    drukuj