trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Centra Integracji Społecznej – II Nabór

  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3688/2021 r. z 10.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków (CIS) - pobierz dokument
  2. Załącznik do Uchwały ZWW nr 3688/2021 z 10.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków (CIS) - pobierz dokument
  3. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) — całość - pobierz dokument
  4. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) - część opisowa bez pkt VI - pobierz dokument
  5. Pkt. VI Wniosku — Kalkulacja przewidywanych kosztów — formularz - pobierz dokument
  6. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych — zał. nr 1 do Wniosku - pobierz dokument
  7. Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (CIS) — zał. nr 2 do Wniosku - pobierz dokument
  8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT — zał. nr 3 do Wniosku - pobierz dokument
  9. Oświadczenia w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym — zał. nr 3 do Wniosku - pobierz dokument
  10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych — zał. nr 4 do Wniosku - pobierz dokument
  11. Ramowy wzór porozumienia - pobierz dokument