trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Centra Integracji Społecznej – I Nabór

  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3438/2021 z 8.04.2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. - pobierz
  2. Załącznik do uchwały nr 3438/2021 z 8.04.2021 - ogłoszenie - pobierz
  3. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie - pobierz
  4. Załącznik do wniosku o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie — kalkulacja przewidywanych kosztów - pobierz
  5. Załącznik nr 1 — oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego - pobierz
  6. Załącznik nr 2 — oświadczenie o kwalifikowalności - pobierz
  7. Załącznik nr 3 — oświadczenia w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym - pobierz
  8. Załącznik nr 4 — klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz
  9. Ramowy wzór porozumienia - pobierz